Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

Καλό Δεκαπενταύγουστο

"Επίβλεψον εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε,
επι την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν,
και ιασαι της ψυχής μου το αλγος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: