Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ


Χριστός γεννάται δοξάσατε

Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε

Χριστός επί γης υψώθητε.

 Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη,

 ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται.