Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

Με καθε εκκλησιαστικη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάσαμε και εφέτος στην Εξω Αγυιά την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Απο πολυ ενωρίς πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Ιερό Ναό μας. Συμφωνα με το Τυπικό της ημέρας στο τέλος της Θ.λειτουργίας πραγματοποιήθηκε λιτάνευση των Ιερών Εικόνων γύρω απο τον Ιερό Ναό. Παραθέτουμε ορισμένα στιγμιότυπα απο την περιφορα των Ιερών Εικόνων και την μεγάλη συμμετοχή του ευσεβούς λαού μας.

Απολυτίκιο Κυριακής της Ορθοδοξίας

«Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν, αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν των πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός· βουλήσει γάρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν των Σταυρώ, ίνα ρύση ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού· όθεν ευχαρίστως βοώμεν σοι· χαράς επλήρωσας τα πάντα ο Σωτήρ ημών· παρεγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον».

Μετάφραση

Την αμόλυντη εικόνα σου προσκυνούμε, αγαθέ, ζητώντας να μας συγχωρήσεις για τα πταίσματά μας, Χριστέ και Θεέ· γιατί με τη θέλησή σου καταδέχτηκες να ανεβείς στο Σταυρό, για να λυτρώσεις από τη δουλεία του εχθρού (διαβόλου) αυτούς που έπλασες· γι’ αυτό ευχαρίστως σου φωνάζουμε· γέμισες τα πάντα χαρά εσύ, που είσαι ο Σωτήρας μας· αφού γι’ αυτό ήρθες, για να σώσεις τον κόσμο.