Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Ο δεκαεξάχρονος Φαλής με κομμένα τα φτερά...

...Είναι δεκαέξι χρονών καί τόν λένε Φαλή. Ταξίδευε στό κατάμεστο τραίνο καί καθόταν κοντά στήν πόρτα πού συνέδεε τά βαγόνια. Ένας χωρο­φύλακας περνώντας τόν έσπρωξε δυνατά εξω ρί­χνοντας τον επάνω στίς ράγες. Τό τραίνο ήταν σέ κίνησι καί του έκοψε καί τά δύο πόδια. Οι σιδηρο­δρομικοί τόν πήραν στό νοσοκομείο καί ανέλαβαν τά εξοδά του χωρίς καμμία άλλη φροντίδα. Ή κατα­γωγή του άπό τό Pointe Noire όπου ζουσε σέ μιά φτωχογειτονιά μέ τόν παντρεμένο αδελφό του. Εκείνος δεν είχε τά χρήματα (10 ευρώ) ουτε γιά τό εισιτήριο νά ελθη νά βοηθήση. Του έδωσα μιά μικρή βοήθεια καί τήν διεύθυνσι τής εκκλησίας μας στό Pointe Noire.

Άπό τότε θυμάμαι πάντα τό βλέμμα του. Άφ' ότου έφυγα δύο φορές του έστειλα ξανά βοήθεια μέ έναν ποδοσφαιριστή, άπό τά παιδιά μας, ώστε νά βοηθηθή καί ό ίδιος δοξάζοντας τόν Θεό γιά τά δυ­νατά πόδια πού του έδωσε.

Τί μπορούμε νά κάνουμε γιά τόν Φαλή, ένα δε­καεξάχρονο παλικάρι μέ κομμένα τά φτερά; Τί μπο­ρεί νά άπαλύνη τόν πόνο του;

Ό Φαλής είναι μιά ένσάρκωσι τής Αφρικής. Καρτερία μέσα στήν οδύνη καί τήν φτώχεια. Στά μά­τια του λάμπει ή υπομονή άλλά καί τό παράπονο. Ό Κύριος μας τόν υπέδειξε γιά νά τοϋ δωρήσουμε τήν Αγάπη καί τήν Ελπίδα Του.

Ιερομόναχος Θεολόγος

Υ.Γ. Ό «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» διέθεσε δωρεά του κ. Θεοδ. Τζίμα καί αγοράστηκε ένα αναπηρικό «ποδή­λατο» πού είναι χειροκίνητο καί ένα άπλα αναπηρι­κό καρότσι γιά εσωτερικούς χώρους. Ηδη ό νεαρός πήρε τά δώρα του καί μέ πολύ χαρά κινειται μέσα στήν πόλι μόνος του κάτι πού έστερείτο.

Ό π. Θεολόγος κάνει κάποιες σκέψεις μήπως μπορέσει μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων τής Αγγλίας νά τόν στείλη εκεί, γιά νά του βάλουν τε­χνικά μέλη. Μακάρι νά μπόρεση νά ύλοποιηθή αυτή ή σκέψις καί νά σταθή στά πόδια του αυτό τό νέο παιδί.(Φως Εθνών,τεύχος119,σελ.20)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το διάβασα στα Εστιακά νέα 13-1-09 http://estiakanea.blogspot.com/2009/01/blog-post_8985.html όπου έχει και τον τραπεζικό λογαριασμό της Εμπορικής και έστειλα τον οβολό μου.