Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για το φορολογικό


Ικανοποιημένοι εξήλθαν χθές από την συνεδρίαση της Ιεραρχίας οι περισσότεροι μητροπολίτες.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έμεινε τελευταίος και έφυγε από την Μονή Πετράκη το απόγευμα, αφού ως την τελευταία στιγμή συμμετείχε στην κατάρτιση υπομνήματος προς το υπουργείο Οικονομικών.
Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος έδωσε το στίγμα της συζήτησης και των διαθέσεων των ιεραρχών, αφού τόνισε ότι η Πολιτεία κατανόησε τις θέσεις της Εκκλησίας.


Είναι χαρακτηριστικά τα όσα περιέχονται στην εισήγηση που έκανε προς τους αρχιερείς ο αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα με τα οποία:
«Τι δέχθηκε το Υπουργείον;
α. Παραμένει ο φορολογικός συντελεστής 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων από μισθώματα, όμως από το ακαθάριστο εισόδημα των μισθωμάτων εκπίπτουν:
Ι) Ως «έξοδο» οι πάσης φύσεως δαπάνες του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και έως ποσοστό 50% των εισπραχθέντων μισθωμάτων, εφ’ όσον προκύπτουν από νόμιμα παραστατικά (άρθρο 11 παρ. 12 Νομοσχεδίου)
ΙΙ) και ποσοστό 5% του μισθώματος για αποσβέσεις σε οικοδομές, οι οποίες εκμισθώνονται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων και θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία η κλινικές, η ποσοστό 3% για οικοδομές, που εκμισθώνονται για άλλες χρήσεις (π.χ. καταστήματα) [άρθρο 8 παρ. 3 Νομοσχεδίου]
Άρα το αφορολόγητο ποσοστό ανέρχεται σε 55% για κατοικίες και 53% για καταστήματα.
Φορολογική μεταχείριση των δωρεών και κληρονομιών
Ι. Με βάση την αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου, προτεινόταν φόρος κληρονομίας, αλλά και φόρος δωρεάς, ύψους 5% για τα ακίνητα και 10% για τα χρηματικά ποσά (άρθρο 25 παρ. 4), που περιέρχονται στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.
ΙΙ. Από την Συνοδική Επιτροπή προτάθηκαν συγκεκριμένες απαλλαγές.
ΙΙΙ. Από το Υπουργείον έγιναν αποδεκτά τα κατωτέρω και το Νομοσχέδιο στις 24.3.2010 αναμορφώθηκε ως εξής:
α) ότι παραμένει το αφορολόγητο για τις δωρεές οποιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου (π.χ. χρημάτων η ακινήτων) μεταξύ των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων (άρθρο 25 παρ.16 Νομοσχεδίου), όπως δηλ. προβλέπει και ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος.
β) ότι οι αιτία θανάτου κτήσεις (από κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά αιτία θανάτου) οποιουδήποτε περιουσιακού αντικειμένου (π.χ. χρημάτων η ακινήτων) με λήπτη εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο φορολογούνται με συντελεστή 0,5%.
γ) ότι οι δωρεές εν ζωή με λήπτη εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δεν φορολογούνται έως του ποσού των 1.000 ευρώ κατ’ έτος, για το δε υπερβάλλον τμήμα της αξίας τους φορολογούνται με συντελεστή 0,5 % (άρθρο 25 παρ. 5 και 16 Νομοσχεδίου)».

Η Ιεραρχία συγκρότησε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους μητροπολίτες Ελασσώνος Βασίλειο, Σύρου Δωρόθεο και Μεσσηνίας Χρυσόστομο, που θα παραστούν και στην επιτροπή της Βουλής που θα συζητήσει το φορολογικό νομοσχέδιο την προσεχή Τρίτη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως τόνισε ό μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, «η συζήτηση διεξήχθη με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και νηφαλιότητα, μέσα σε πνεύμα ενότητος της Ιεραρχίας».
Ετονίσθη από όλους ότι η Εκκλησία ουδέποτε αρνήθηκε, ούτε και τώρα αρνείται την φορολόγηση και μάλιστα στην σημερινή σκληρή πραγματικότητα, αλλά θέλει να επιτευχθεί ο τρόπος, ώστε και αρωγός στην προσπάθεια της Πολιτείας να σταθεί και το φιλανθρωπικό της έργο να μην ζημιωθεί και τελικά να οφελείται ο λαός.
Επιπλέον η πρόταση για την αποδέσμευση από την Πολιτεία της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, σκοπό έχει την από κοινού αξιοποίησή της, ώστε μέσω αυτής να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ανακούφιση του λαού με συγκεκριμένα έργα διακονίας. Η συνεργασία της Ειδικής Επιτροπής με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, κινείται σε καλή προοπτική και ομοφώνως επικροτήθηκε από την Ιεραρχία, πρόσθεσε.
Πηγή:Καθημερινή 26-3-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: