Σάββατο, 26 Απριλίου 2008

"Χριστός γαρ εγερθείς απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο"

"Δια θανάτου το θνητόν
δια ταφής το φθαρτόν

αφθαρτίζεις γαρ θεοπρεπέστατα
απαθανατίζων το πρόσλημα..."
Μετα την ανάσταση του Χριστού ο τάφος δεν ειναι για τον ανθρωπο τόπος καταστροφής, αλλά τρόπος μεταμόρφωσης. Ο,τι ενταφιάσουμε στην υπακοή του Χριστού, δεν το χάνουμε, αλλά το σώζουμε για πάντα... Αν η ζωή δεν σταυρωθεί, δεν ανασταίνεται. Και αυτό δεν μας το δίδαξε κάποιος ανθρωπος, αλλά μας το απέδειξε ο Θεάνθρωπος. Γι' αυτό και δεν θα χαθεί ποτέ απο τα χείλη των πιστών η γεύση του Πάσχα ουτε στις πικρότερες ωρες του θανάτου. Το εγερτήριο σάλπισμα της Ανάστασης αρχισε με το Χριστό και δεν τελείωσε: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, η απαρχή των κεκοιμημένων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: